Mūsų rūpestis ir pareiga, kad visos Jūsų teisės būtų apsaugotos ir realizuotos iki smulkmenų.

Atnaujintas keliautojų nukentėjusių nuo VOYAGE VOYAGE veiklos bylos prieš Lietuvos valstybę nagrinėjimas.

  • 2017-01-12

2017 m. sausio 11 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas  įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, nustatė jog byloje trūksta įrodymų  visapusiškai, išsamiai ir objektyviai išnagrinėti bylą, todėl nutartimi atnaujino bylos nagrinėjimą.

Teismas įpareigojo BUAB „Voyage – Voyage“ atstovą, bankroto administratorių „Valdista“, iki 2016 m. sausio 25 d.  pateikti pareiškėjų kreditorinius reikalavimų dydį patvirtinančius dokumentus.

Informuojame, kad artimiausiu metu elektroniniu paštu Pareiškėjams atsiųsime sąrašą dokumentų, kuriuos pateikti yra įpareigoti pareiškėjai.
Baigta nagrinėti keliautojų nukentėjusių nuo VOYAGE VOYAGE veiklos byla prieš Lietuvos valstybę.

  • 2016-12-23

2016-11-23 Vilniaus apygardos administracinis teismas (gerbiamas teisėjas Rytis Krasauskas) baigė nagrinėti 56 ieškovų ieškinį  Lietuvos valstybei dėl žalos atlyginimo, administracinės bylos numeris eI-6446-968/2016.

Keliautojų patia žala kildinama iš netinkamo teisinio reglamentavimo, kai į Lietuvos teisę buvo netinkamai perkelta Europos Sąjungos 1990 m. birželio 13 d. direktyva “dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų” Nr. 90/314/EEB. Tai yra į Turizmo įstatymą pažodžiui perkėlus direktyvos 7 straipsnio nuostatą: “Kelionių organizatorius ir (arba) kelionių pardavimo agentas, kuris yra sutarties šalis, turi pateikti pakankamas garantijas, kad įmokėti pinigai bus grąžinti arba vartotojas nemokumo atveju bus repatrijuotas.” Tačiau akivaizdu, kad pažodinis teisės normos perkėlimas į Lietuvos teisę neleido pasiekti direktyvoje Nr. 90/314/EEB numatyto tikslo – neužtikrino, kad keliautojai būtų užtikrinti, jog už kelionę įmokėti pinigai bus grąžinti. Svarbu paminėti, kad Europos Bendrijos steigimo sutarties 288 straipsnis (ex 249 straipsnis) numato, kad Europos Sąjungos teisės nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę turi būti vykdomas ne formaliai, o pasiekiant teisės normoje numatytą tikslą: Direktyva yra privaloma kiekvienai valstybei narei, kuriai ji skirta, siektino rezultato atžvilgiu, bet nacionalinės valdžios institucijos gali pasirinkti jos įgyvendinimo formą ir būdus. (Europos Bendrijos steigimo sutarties 288 straipsnis (ex 249 straipsnis))

Sprendimas šioje byloje bus skelbiamas 2017-01-11   15:05 val

 
Nuginčytas vekselis – sunki tačiau įmanoma misija!

  • 2016-11-10

Giedrė Čitavičiūtė

Pavyko apginti sąžiningo skolininko interesus – nesąžiningas kreditorius teisminio proceso metu nesėkmingai bandė gauti dvigubą prievolės įvykdymą ir pagal paskolos sutartį, ir pagal vekselį, kuria sutartis buvo užtikrinta.

Į mūsų kontorą teisinės pagalbos kreipėsi klientas, kuriam nesąžiningas kreditorius pareiškė piniginį reikalavimą pagal neegzistuojančią prievolę. Tokia situacija paskolos teisiniuose santykiuose yra pakankamai dažna, kai paskolos grąžinimas yra užtikrinamas vekseliu ir jame nurodoma suma yra didesnė už paskolos sutartyje numatytą sumą. Šalys paprastai tokią sutartį sudaro, nes vekseliu užtikrinamas ne tik paskolos, bet ir palūkanų grąžinimas. Taigi kreditorius naudodamasis savo padėtimi siekė įrodyti, jog buvo sudaryti du sandoriai vienas pagal paskolos sutartį, antras pagal vekselį ir gauti dvigubą prievolės įvykdymą – pirma, sumą, kuri nurodyta paskolos sutartyje, antra, tą, kuri užtikrinta vekseliu.

 Kaip įprasta susiklosčius tokiems santykiams, kreditorius kreipėsi į teismą teigdamas, kad tą pačią dieną buvo sudarytos dvi paskolos sutartys – pirmojoje pinigai buvo išmokėti grynaisiais ir prievolė užtikrinta paprastu neprotestuotinu vekseliu, o antrojoje – pinigai buvo pervesti banko pavedimu ir numatytas paprastojo vekselio išdavimas reikalavimui užtikrinti, tačiau iš tiesų toks dokumentas pagal šią sutartį nebuvo išduotas. Ieškovas savo reikalavimui pagrįsti pateikė vieną paskolos sutartį ir vieną vekselį aiškindamas, kad pirmosios sutarties egzempliorių jis sunaikino, nes pagal vekselį išdavus vykdomąjį raštą, sutarties teksto saugojimas neva neteko prasmės. O pagal antrąją paskolos sutartį, vekselis išduotas nebuvo, nes pinigus pervedus banko pavedimu, sutarties dalyko perdavimo papildomai įrodinėti nereikia. Tokia kreditoriaus pozicija iš pirmo žvilgsnio formaliai atrodė pagrįsta, nes kreditorius turi du skirtingus dokumentus, kuriuose nurodytos skirtingos sumos, skolininko parašai originalūs, akivaizdžių sandorių negaliojimo pagrindų nėra, o apgaulės faktą įrodyti yra neįtikėtinai sudėtinga.

Atitinkamai pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad visgi buvo sudarytos dvi paskolos sutartys ir kad atsakovas neįrodė, jog ieškovas siekia dvigubo prievolės įvykdymo. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgęs į apeliaciniame skunde nurodytus mūsų atstovaujamo apelianto argumentus, pasitelkus visas įrodinėjimo priemones, netiesioginius įrodymus, civilinių sandorių logiką ir teisingai paskirsčius įrodinėjimo pareigą,  padarė priešingą išvadą – vekselis šalių paskolos santykiuose nevaidino savarankiško vaidmens, o buvo paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonė, kaip ir nurodyta paskolos sutartyje. Klaidingą išvadą dėl paskolos teisinių santykių pirmosios instancijos teismas visų pirma padarė dėl to, jog netinkamai paskirstė šalims įrodinėjimo naštą – pagal CPK 12 ir 178 str. bei gausią ir nuoseklią kasacinio teismo praktiką – „bylose dėl paskolos sutarties sudarymo ir gavėjo įsipareigojimo grąžinti pinigus įrodinėjimo pareiga tenka ieškovui. Skolininkas paskolos dalyko neperdavimo faktą turi įrodinėti tik tuo atveju, kai skolos raštelis yra pas kreditorių(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 31d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2013). Dėl to sutarties, iš kurios kylantiems reikalavimams užtikrinti nebuvo išduotas vekselis, egzistavimo faktą turėjo įrodinėti ieškovas, priešingu atveju atsakovo padėtis procese ir įrodinėjimo pareiga būtų absurdiška – jis turėtų pateikti įrodymus dėl sutarties, kurios jis niekada nesudarė.

Taigi teismas pripažino, kad vekselis šalių sutartiniuose santykiuose nevaidino savarankiško vaidmens, o buvo paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonė, kaip ir nurodyta paskolos sutartyje ir atsakovo paaiškinimuose. O tai, kad vekselio suma didesnė už paskolos sumą yra įprasta sutartiniuose santykiuose, nes nei CK (6.156 str.) nei kiti teisės aktai nedraudžia šalims susitarti, jog vekseliu bus užtikrinta ne tik pagrindinė prievolė, bet ir palūkanos. Džiaugiamės, jog galėjome padėti klientui ir apsaugoti nuo nesąžiningo kreditoriaus reikalavimų!
NOTARINIAMS VERTYBINIŲ POPIERIŲ PERLEIDIMO SANDORIAMS EGZISTUOJA PROTINGA IR EKONOMIŠKA ALTERNATYVA

  • 2016-08-26

Justas Vilys

Nuo 2015-01-01 įsigaliojus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.74 straipsnio 1 dalies pakeitimui, uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pardavimo sandoriams taikomas reikalavimas tvirtinti sutartį notarine forma. Tai yra jei Jūs perkate/parduodate ne mažiau kaip 25% uždarosios akcinės bendrovės akcijų arba akcijų kaina yra ne mažiau kaip 14 500 eurų, Jūsų sandorį turės tvirtinti notaras. Notarinio atlyginimo dydis – 0.004% nuo sandorio vertės bet ne daugiau kaip 5792.40 Eur.

Kadangi notarinio atlyginimo dydis yra tikrai nemenkas, įmonės renkasi alternatyvą, tai yra vertybinių popierių apskaitą patiki vesti finansų maklerių įmonėms, kurios turi teisę registruoti vertybinių popierių perleidimą pagal paprastos formos rašytines sutartis, tai yra išvengiama didelių kaštų tvirtinant akcijų perleidimo sutartis.

Finansų maklerio įmonės vertybinių popierių apskaitos paslaugas teikia mokama, todėl atlikę šių paslaugų rinkos apžvalgą galime konstatuoti, kad šiai dienai palankiausias sąlygas vertybinių popierių apskaitai siūlo finansų maklerių įmonė UAB FMI “Kapitalo srautai” (internetinis tinklapis  – www.kapitalosrautai.lt )

Šios įmonės taikomi įkainiai – fiksuotas vertybinių popierių apskaitos mokestis per mėnesį – 30 eurų, o už konkretų vertybinių popierių perleidimo sandorio įregistravimą jokių papildomų mokesčių mokėti nebereikia. Pasitelkus nesudėtingą matematikos veiksmą galime suskaičiuoti, kad jei įmonės akcininkai per metus sudaro vertybinių popierių sandorių, kurių vertė ne mažiau kaip 90 000 eurų per metus, vertybinių popierių apskaitos vedimas finansų maklerio įmonėje sutaupo ženklias pinigų sumas.
Mūsų partneriai

Edgaras Schartner

Rankestr. 8
10789 Berlin
Deutschland

Office: +49 (0)30 832 18 80 20
Mobile: +49 (0)170 216 11 29
email: schartner@rae-broda.de
http://www.rae-broda.de/en/professionals/edgaras-schartner

Melis Ersöz

Adress - Zeytinlik Mahallesi, Ray Sokak No:7/16 34140 Bakırköy – İstanbul

Fax: +90-212-6604990

Office: +90-212-6604900
Mobile: +90-532-7425180

email: ersoz@ersoz-legal.com
http://www.ersoz-legal.com/Default.aspx© Justas Vilys - advokatų kontora