Į pradžią      INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖ

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖ

Mūsų veikla apima teisinius klausimus, susijusius su įvairiausių verslo sričių intelektine nuosavybe. Kontoros teisininkai intelektinės nuosavybės teisės srityje teikia šias paslaugas:

  • Klientų konsultavimas įvairiais intelektinės nuosavybės klausimais (autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, licencinės sutartys, patentai, prekių ir paslaugų ženklai);
  • Autorių ir gretutinių teisių gynimas (sutarčių rengimas ir atstovavimas derybose bei teisme);
  • Prekių ženklų registravimas (atstovaujame klientų interesams registruojant nacionalinius prekių ženklus, taip pat Europos Bendrijos prekių ženklus (Vidaus rinkos derinimo tarnyboje) ir tarptautinius prekių ženklus (Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijoje);
  • Dizaino registracija;
  • Išradimų patentavimas.
© Justas Vilys - advokatų kontora