Į pradžią      DARBO TEISĖ

DARBO TEISĖ

Mūsų kontoros teisininkai turi sukaupę didelę patirtį konsultuojant darbdavius bei darbuotojus visais darbo teisės klausimais, pradedant darbo sutarčių sudarymu, vykdymu ir nutraukimu ir baigiant ikiteisminių bei teisminių ginčų tarp darbdavių ir darbuotojų nagrinėjimu.

Mūsų kontora teikia paslaugas šiose darbo teisės srityse:

  • Darbo sutarčių projektų rengimas;
  • Konsultavimas darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo klausimais;
  • Nekonkuravimas, konfidencialumo susitarimai;
  • Kolektyvinių sutarčių rengimas;
  • Darbdavių konsultacijos dėl santykių su profesinėmis sąjungomis ir darbo tarybomis;
  • Leidimai dirbti ir gyventi;
  • Atstovavimas sprendžiant individualius ir kolektyvinius darbo ginčus.
© Justas Vilys - advokatų kontora